Ghostbusters slot - spil dette IGT spil gratis

Ghostbusters slot - spil dette IGT spil gratis

Nov. Rizk är det bästa online casino i Sverige. Nya spelare får upp till kr gratispengar och % bonus. Gå med Ghostbusters slot - spil dette IGT spil. Skull shock spielen, Devil Slot Machine - Try it Online for Free or Real Money. Ghostbusters slot - spil dette IGT spil gratis, Es gibt leichte Unterschiede zwischen. Casino Kostenlos Spielen Ohne Anmeldung 2 Weltkrieg Gratis Slot Games Book Ra! Ghostbusters slot - spil dette IGT spil gratis · Pharaos Riches Red Hot.

En monostabil multivibrator aktiveresaf BUSY til at sende en 22 ns lavtgaende puis til 3-state bufferen pa AD-konverteren sa- ledes at paxelens gratorte i 4 bit kommer pa tlatabussen.

Sa gxlder det om at la? Step 6 til 9 fortsaetter nu gange, dvs. Nu har man op- fanget ferste lodrette linie pa billedet. Vi gor nu klar til nsste lodrette linie og gar til forste step igen.

En modstand pa ohm til stel sik- rerimpedansen, som er75ohm pa videoud- styr, og en modstand pa k ohm efter kondensatoren presser signalet tit at ligge omkring OV.

PNP transistoren BC som abner for stromgennemfarelse nar der gar en negativ stram pa basisben i forhold til collectorbenet, som er sat til en 0V gen- nem en 10K modstand.

For at fa sync'eme til at passe til alle video-kilder, har vi sat en spasndingsdeler pa emitterbenet.

Billedsync kan betragtes som et 50 Hz signal, dereroverlappetaf liniesync. Derfor kan signalet filtreres fra med et almindeligt low-pass filter gennem en modstand ogfil- treret af en kondensator, som gar til stel.

Signaleme rengeres yderligere gennem en Schmitt-trigger inverter sa vi har pa? Nar gatens indgangs- ni veau er slerre end 2 volt skifter den logik- niveau og kondensatoren aflades istedet.

Da en page kun be- star af bit i bredden harvi vaJgt kun at bruge de 10 bit 2'oplO— Taslleren er sat til at taelle ned clock pa ben4 ognardenblivermindreendnul -0 giver den en lavtgaende puis pa ben Sa skulle der va;re lidt at give af.

Bemaerk at disse kompon enter ikke kan erstattesaf lig- nendetyper. Nar kontakten eraben kan der lobe strem ind til kondensatoren. Nar kon- takten lukkes blokeres signalets vej af kon- taktens meget store indre modstand og operationsforstsrkerens meget hoje ind- gangsimpedans flere megaohm sa den i teorien ikke kan forlade kredslobet.

Derfor vil den samplede spending sta stabilt pa udgangen af operationsforstsrkeren sa tenge at vi kan na at male niveauet pa AD- converteren.

To drej emodstande regulerer stromnive- au kontrast og forstaerkning lys. Disse to drejemodstande bor man indstille een gang for alle, ogsa kun regulere lyset pa det billede, der opfanges af kameraet.

Selvfol- gelig forudsaatter dette at man altid bruger samme kamera. Pa ben 7 og 8 star der en referencespaending pa 2.

Kurt kan lide kubik, og hvis det samme gslder for dig, er der maske noget for dig her. MicroStyle har nemlig lokket Ed Hickman til at lave en Honda RVF si- mulator, hvor du kan fnese rundt pa alver- dens kendte baner og spille langharet.

For de uvidende kan vi oplyse at RVF Honda hverken eren famibiebil elleren motor- sav, men derimod en motorcykel af de mere potente, der far en Porche til at ligne et lobehjul.

Det giver 2 store fordele; For del forsle Ixrer du banen at kende, ogdet betyderutroligt meget. Din man har en del sjove de taljer.

Nar du starter, skal du skrive dit navn , og det bliver sa savet pa disken, sa du kan fort- saHte senere hen hvor du slap. Det gailder nemlig om at avancere i grademe ved at vinde de forskellige turneringer.

Som et ekstra kiydderi, er det ogsa muligt at spille over datalink. Indiana J ones and the last crusade er spil lets fulde titel, der daskker over et godt gammeldags action spil, hvor du ogsa gerne ska!

Det kommer najppe som nogen storre overraskelse, at du starter dit adventure dybt nede i en merk og klam grotte. Pa bane 1 er skal du scrolle dig hen til "The Cross of Coronado".

For at gore det kan du godt tage knojernet og pisken frem, og berede det pa at maltraktere et temme- ligt ubehageligt persongalleri, derbestaraf knivkastende indianeme samt skaiptaky- dende cowboys.

Du skal desuden hele tiden va? N5r du ikke at finde en ny i tide, bliver det gradvisl mere og mere morkt, hvorefter du til sidst ikke kan se en hand for dig.

Pa naeste bane kommer du dybt ned i ca- tacomberne, hvor du skal flnde et skjold, som er et vigtigt spor i din quest efter den hellige grai.

Fra starten af denne bane skal du finde frem ti! Her far du hardt brug for din Byzantine Crusader kalender, der angiver koden til den rigtige gang, Du skal i alt igennem 4 forskellige baner, for du endelig finder "the Holy Grail", og pa den sidste bane har du til med temmeligt travlt, idet Senior Jones erblevet skudt og er ved at forblode.

COMputer - 23 Der er i princippet 2 slags scrolls char- scrolls de norrnale og spritescrolls. U nder ferste gnippe horer f. Hver gang du ssetter din adresse op pa 7 igen.

Resullatet er et glidende scroll. Men det var egentlig slet ikke det, vi skulle snakke eh. Igen kan jeg henvise til Inside 64, hvor det er na: Men der er jo ingen, der tvinger en til at bruge 1 X 1 ka- rakters scrolls Man kan jo ogsa bmge f.

Fordelen er, at de er nemme at se, ulem- pen er, at man ikke uden videre kan bruge bade store og sma bogstaver uden at give afkald pa de fleste tegn.

Normalt tegner jeg alle tegnsaet i et PD program, der hedder f r ont editor. Grun- den til navnet er, at det erlavet af en gruppe kaldet Front. I stedet for kun at flytte en linie, flytter du bare to.

Og sa seetterdu bare et flag til at skifte mellem f. Du skal naturligvis kun flytte textpointeren, narduharskrevet hojreside af bogstavet tellers ser det lidt underligt ud.

Og sa er derjo ogsa 8X8 scrolls. Man scroller bare hver gang! Og sakan man jo simpelt hen checkecar- ryflaggen for at fa at vide, om man skal skri- ve et space eller et reverse space man kan selvfolgelig ogsa bruge andre tegn.

Forde- len er, at bedstemor kan Izese det pa 50 me- ters afstand med solbriller pa- Ulempen Spritescrolls Efter alle mulige og umulige kombinatio- ner af karakterscrolls ma jeg nok hellere bruge et par ord pa den sidste kategori: Fordelen er, at man kan placere dem i borderen.

Ja, selv sideborde- ren er ikke sikker mod spritescrolls. Det giver lavere oplosning i x-retningen. Hvordan virker disse scrolls sa?

Jo, efter at have sat 8 sprites ved siden af hinanden ruller man alle sprites mod venstre. Man starter med en ROL yderst mod hojre.

Det smarte er, at carryflagget automatisk bliver fort over i den na? Man har ligesom ved 8X8 charscrolls 8 bytes, man ruller hver gang. Det gor man, lige for man ruller sine sprites, sa carryflagget ailerede er rig- 24 - COMputer tigt ladet.

Hvis sprilescrolls er sa smarte. Fordi spri- tescrolls bruger mere rastertid, og fordi man ikke kan kontrollere farveme sa godt. Og sh til det sjove!

Jeg har lain et program med denne gang, det demonstrerer et 8x8 scroll og et side- borderscroll puh, den var lang! Dette er dog meget svaert at gore, og hvis du kobler bare een sprite fra, skal man aendre pa ti- mingen igen.

Teksten Hvadskri ver man si i sadan et scroll? Det er forskelligt, men som refiel har man credits til folkene, der har Javet grafik, kode og mu- sik de fieste, der laver musik til demos, har ikke noget imod, at man bruger deres deres musik, bare man huserkat skriveen tydelig credit!

Sa har man ogsa nassten altid gree- tings til de forskellige kontakter, man har. Og resten er op til dig selv.

Jeg kan godt ti- de, hvis folk skriver noget originalt. Det er de tekster, folk husker! Ogselvfoigeligskri- ver du pa engelsk, hvis du vil vaare beromt ikke som et fmskdemo jegsaengang, hvor nalvdelen var kyksikaksi.

Du skal selvfol- gelig ogsa huske at skrive dit computer- navn. Navnet finder du selv pa. Det erogsa dumt at skifte navn hveranden uge, fordi man har fundet et bedre.

Sa tasnkdig om fra starten - og husk lige at checke efter, at der ikke er nogen, der hedder det samme. Du skal naturligvis benytte enhver lejlighed til at vise dit navn sa biaeret som muligt.

Ogsa kan uuselvfolgelig skrive adresse eller telefonnummer, hvis du er interesseret i nogle kontakter. Eller lad dem gore sksermen mere avan- ceret start med et lille scroll og lad special- tegnene Veere startskud til musik.

Eller lav dem joycon trolled, sa man kan styre farten med et joystick. Ved et 2X2 scroll, pfflv at skifte tegnsset mellem over- ste og underste halvdel, og sndre lidt pa formatet.

Eller en dycp, hvorscrollen koreri sinus. Det knever, at man for river gang skasrmen opdateres, sletter, flytter og tegner alle 40 karakterer.

Tip; brug sa mange tabeller som muligt for at spare rastertid! Eller prov at skifte tegnseet i en 8X8 scroSl og anirner tegnene direkte. Byta It - SS7 idy aaoa Ida apoa cms ioo: WARE ATE Denne udgave af nyt vil Viere licit af en blandet landhandel, idetdet ervidt forskellige programmer, jeg har kigget pi Derersagarsnegetsigetenkelt spil ind!

Digitalker Digitalker fra Free Spirit er et utility pro- gram, der gar del nemt at indbygge taie i sine egne programmer. Der er ikke tale om en tale-synthesizer, men om nogle maskin- koder rutiner, der kaldes fra BASIC, og som kan afspille digitaiiserede lyde.

Digitalker kan ifolge manualen kun bin- ges hvis man hartegnsska2rm. Detskyl- des at 'eren skal vasre i FAST-mode, for at lyden kan bliveaf tilsticekkeliggod kvali- tet.

Hvis man er meget interesseret i at fa tale pa sine programmer, men kun har tegnsskzerm, kan del godl lade sig gore. Det medforer sa til gengald, at skxrmbilledet er vsk imens computeren taler.

I det lidt kedelige pap-etui me J Digital- ker finder man to diskettes samt en lille manual. Manualen erhurtigt last, ogenkel at forsta, selvom den er pa engelsk.

Digi- talker er faktisk kompatibel med BASIC 8 extension, hvilket jo st raks gor det heie lidt mere interessant. Hvis du sidder for Isnge og miner, gen- tager den lidt efter sin opfordring.

Nar du trykker en tast Svarer computeren hflfligl 'thank you'. Sidstnzevnte krzever dog at du har RAM-udvidelse, ellers kan alle bogsta- ver ikke vaere i hukommelsen pa en gang.

Det fer- ste er et lil le puslespil, med indby gget tale. Det na;ste er en computerversion af det kendte 'huskespil' hvor det guelder om at vende to ens kort.

Et spil, som mange nok elsker at hade! Det sidste program kan nok vise sigat bli- ve ret nyttefuldl hen af vejen.

Med det kan man nemlig hente lyde ind fra disken, og cendre deres hastighed, hvormed de afspil- les, hvorefter de kan gemmes igen.

Digitalker er meget nem at bruge. Man kan selv bestemme BANK og startsted for lyden, sa det altsa er muligt at have mange lyde i hukommelsen pa en gang.

Det er altsammen beskrevel udforligt i manualen. Den anden diskette, er fyldl op med 1yd- fi ler, med forskellige ord, der kan vxre nyt- tige at bruge.

Derer nemlig en ulempe ved Digitalker! Man kan kun fa computeren til at sige de ord, der folger med pa de to di- sketter, derer ingen mulighed forselvat til- foje nye ord.

Sandsynligvis vil Free Spirit nok udsende Here disketter med nye ord, hvis Digitalker slar igennem. Allerede pa de to disketter er der en hel del filer.

Alle bogstaver, samt tallene Ved at kombinere tallene er det faktisk muligt at tffille helt op til en million! Alle ord og tal udtales selvfolgelig p3 engelsk!

Nar man tager computeren i betragtning, er lyden egentlig af rimelig god kvalitet. Der er lidt sus i baggrunden. Foruden disketten medfolgeren lille ma- nual, der hovedsageligt indeholder spillets regler.

Hvis man 1 erforgradig, kan man lil gengald risikere at de andre spillere slseber en i retten, med risiko for at man mister gmnden. Der er ogsa andre mader at tjene el ler tabe penge pa.

Man kan spille pa heste el ler pa temi nger. Man kan kobe et chance-kort, hvilket kan medfore alt muligt, bade godt og skidt Du kan trsekke en lodseddel, og hvis du er heldig, vinder du en million, hvil- ket samtidig betyder, at du har vundet spil- let.

Endeligkan du investeredine penge i et risskofyldt foretagende. Det hjaelper lidt pa det. Nar disken startes op f skal man ferst igennem en farvetest.

Pa et medfalgende ark med en masse sma farvede prikker, skal man finde tre prikker ud fra tre koordinater, og angive deres farve.

Dette er lavet som kopisikring, idet man ikke kan bruge pro- grammet uden at havearket med prikkeme pa. HI gengzeld er det let at lave en sikker- hedskopi, fordi disketten ikke er beskyttet.

Nar testen er ovetstaet, kan man vslge mellem folgende. Install Toolkit and RAM-disk 4. Install Compressor Lad os starte bagfra.

Compressoren fjemer alle REM-Stetninger og unodige mellem rum, og samler pro- gramme i fa lange linier. Man kan ikke ret- te i det compressede program, men ellers hentes og start-es det blot som normalt.

Man kan ikke pa forhand sige, hvor meget mindre programme! RAM-disken De fleste ved nok hvad en RAM-disk er, men for en sikkerheds skyld, kan jeg repetere, at det er et program, der reserverer en del af computerens hukommelse, sa det na?

Der kan pro- grammer hentes og gcmmes lynhurtigt. Man skal blot huskeat kopiere program- meme over pa en rigtig diskette, inden man slukker computeren, da alle programmer i RAM-disken sa forsvi nder.

Nar RAM-disken er installeret, ved at man nar valgt punkt 2 eller3, har den device nummer9. Alle vig- tige kommandoer til og virker ogsa pa RAM-disken.

Derudover er der tilfejet nogle ekstra ordrer bl. Disse ekstra ordre kaldes ved at skrive: Device nummeret kan nemligfrit cen- dres!

Det er meget smart, hvis man i for- vejen har todiskettedrev. Under indlassnin- gen af styreprogrammettil RAM-disken bli- ver man spurgt om det skal ligge i bank 0 el- ler 1.

Da det ligger helt oppe sidst i h ukoni- melsen har det ikke sS meget at sige, hvil- ken bank man veelger. Samtidig reserverer program met nogle blokke i begge banker til selve RAM-disken.

Med ordren BO eller Bl kan man fa at vide hvilke blokke det drejer sig om. Man kan ogsa sndre pa det, sa RAM-disken gores storre eller mindre efter behag.

Men uan- set hvor meget jeg provede, lykkedes det mig ikke at fa det til at virke. Jeg vil derfor vove at drage den konklussion, at programmet ikke virker pa dette punkt.

Manualen kan selvfolgelig indeholde en fejl. Hvis man ikke har i mellemtiden har overskrevet de omrader RAM-disken brugte, kan man end- da redde de filer, der la i den.

Selv efter en re- set, kan filerne faktisk reddes i langt de fle- ste tilfa? Hastigheden er ikke noget at prale af, i sammenligning med andre RAM-diske, men det ga da stadig rimeligt hurtigt.

Load af blokke fra en tager 12 sek. Toolkit bestar af 7 ekstra. I manualen star der ganske vist, at der er 8 ekstra komman- doer, men kommandoen QUIT, der forlader toolki t, synes jeg ikke rigtigt man kan taelle med.

Man kan vzelge kun at fa udskrevet variable, eller kun at fa udskrevet arrays. Hvis det skal fungere rigtigt skal det laveste linienum- mer i det program, der loades vzere storre end detstarste linienummer i det program, der ligger i hukommelsen.

TYPE - udskriver den onskede ill pa skasrmen. Nar sktermen er fuld ventes pa space. S1Z E - kan u ndersoger storrelsen i bytes pa den onskede fil pa disketten.

QUIT - forlader Toolkit. All i alt ma man sige, at Hack-Pack fak- tisk er et ret effektivt hjeelpeprogram. Hvis du er tnteresseret i programmerne kan du kontakte: Kontoplan med op til konti.

Egen kontoplan kan opstilles. QQ Bette er kun et udsnit a-f wort udualg a-f programmer for bade hobbyprogramnwen og den kraesne bruger.

PS ' ftnnoncen er skreuet med Printfox , Cm. Ny version med udvidede printerfunktioner til labels, lister og girokort " Editering som med en tekstbehandhng" Alle den tidl.

Slet, ret, indsaet direkte. Alle printerens egenskaber store bogstaver, inwersskrift mu styres fra program, 4 sider tekst i hukommelsen og inkl.

Omfattende pnnterfunktio- ner, til alle serielle printere. Udprmt m alle gaengse pnntere. Du kan endvidere med fordele kebe disketter, Modems, Harddiske og andet tilbehor hos os.

Denne g an g drejer det sig om forste del af serien: Jeg vil starte artikel serien med at komme ind pa hvordan man bruger blitterens liriiemode til at tegne li- nier med.

Denne linie-rutine kan bruges til meget andet end vektor-grafik. En linie En linie hari denne hersammenhang ikke, som du maske tror, noget at gere med den betydning af linier som anvendes i milita?

Du ma ab- solut heller ikke forveksle det med det gam-! Nu sidder du maske og gruer over om alt dette har noget med vektor-grafik at gore.

Svarel er ja - uden linier, ingen vektor- grafik. Jeg vil kort foruelle hvordan man laver sin egen linie-rutine.

For at tegne en lin ie krzeves at man giver nogle forskellige informationer til blitteren, se figur 6. Disse informationer bruger blitteren sa til at tegne en linie efter.

Det har du allerede opdaget, hvis du har prevet at lave en linie- rutine efter disse informationer. Det skulle i stedet have vaeret: Figur 5 viser de korrekte informationer, der skal gives til blitteren for at fa den til at tegne en linie.

Jo, octant er en slags retnings-bestemmelse af linien. Der bruges et specialt koordinatsystem. Koor- dinatsystemets udforming er illustreret pa figur 1.

Denne Octant-opdelingerden kor- rekte, men da skasrmens koordinatsystem er opdelt, som pa f gur 2, hvor y-aksen vok-' ser nedad, ma man vende octant-systemet omkring x-aksen saledes at den kommer til at se ud, som pa figur 3.

H-vad bruger man octant tallet til? Oc- tant tallet bruges til at fortaMIe blitteren i hvilken retning linien skal tegnes.

Hvordan beregnerman octant tallelPOc- tant tallet beregnes udfra liniens start punkt, dvs. Jeg vil i det folgende bruge denne linie til at beregne en octant.

Forst skal man beregne dx og dy. Udfra dx og dy kan man be- gramse antallet af mulige octanter til 2. Dette gores ved at man underseger dx's og dy's fortegn.

Hvis vi starter med at se pa dy 's fortegn og muligheder. Ser vi pa dx pa samme made vil vi se folgende.

Hvis man sa COMputer - 29 kombinerer disse to fortegns undersogel- ser kommer man frem til resultatet, der kan ses pa figur 5.

Nar man nu har i ndgraenset problemet til 2 oclanter, hvordan kommer man frem til hvilken af de2 som erden rigtige?

Da skillelinien imellem octanteme danner en vi nkel pa 45 grader med x-aksen erproblemet lost. Nar man har ordnet octant tallet ska man blot udregne de andre informationer, i figur 6, som bljtteren skal brufie.

Tilbage er blot at vente pa at blitteren er klar hvorefter man kan give den alle informationeme. Blitteren vil lynhurtigt tegne linien pa skcerm en.

Alt dette gor det pa viste program eksempel n r. Jeg vil sa i najste del komme ind pa kon- vertioner fra et 3-dimensionelt koordinat- system til et almindeligt 2-dirnensionelt, der er muligt at vise pa sksrmen.

Det koor- dinatsystem man kender fra stolen. I for- lsengelse heraf vil jeg give formler til rote- ring omkring de forskellige akser. Jeg vil sa som lidt ekstra "guP lave en blitterflood-fill-rutine.

TilsidstviIderafalle program eksempler komme en fardig vek- tor-rutine, der kan tegne og dreje 3-dimen- sionelle vektor-figurer. Vnot - OCT. UBMSB; polneeren pi vorea: VWOS i want pi vertikale Hnie iff i.

JG 1 check bit a lasooao bne. PAL ' an j: Istedgade 79 Kobenhavn V Alle priser er incl. Scnest i form af et solidt program til forsikrings-selskabet Alka.

Del var regnvejr den dag. Regnvejr af den slags der far en paraply til at virke som en joke. Regnvejr der far busser- nes kolvand af fiydende kobenhavner-os til athamre indoverfortovene medensverden bare er grat i grat.

Han ventede pa rnig pa klaptne- et, i sit nye jakkesajt. Sa det var nairmest sort og hvidt. Heldigvis var hans meninger langt mere kulorte end bade regnvejr og jakkesst.

Og det er vel forst og fremmest hvad denne artikel handler om. Forsi krings profilering Udgangspunktet er Brochdorfs firma, Vi- sual Promotions, en lille men effektiv en- mandsvirksomhed.

Og forsikringsselska- bet Alka, en af giganterne indenfor dansk sejtnekning af renter for viderekomne. Som alle forsikrings-selskaber har Alka et behov for at profilere sig.

Som Alka's marketing- chef selv udtrykker det: Forsikring er jo ikke verdens mest spasndende vare. Brochdorf er bidt af en gal drommer.

Drommen om at leve af sin Amiga og sin kreativitet. Heldigvis er han bade brainy og kreativ. I den konkrete sag var han gaet op til Al- ka forsikring med en grov skitse til et rekla- me-program, sat sammen i Deluxe Paint og Deluxe video.

Alka var vilde med det, og nu kan Brochdorf notere sig endnu Sadan virker programmet Selve programmet erenkell: En hovedme- nu ogen rajkkeskajrmbilledersom man far adgang til ved al vzelge et punkt pa hoved- menuen.

Et tasl pa "hilforsikring" sorger for at et digitaliserel billede af en tegneserie mand derlknersigop ad en bil kommertil syne.

Derefter besvarer man en rcekke sporgsmal om hvilket postnummer og bil- lype man har, og sa kan programmet ellers fortaille en hvor meget bilforsikringen kommer til at koste.

Smart nok, og tillige- l med sma indlagte animerede sekven- serog smarte billedskift. De andre fonsikringstyper som familie- forsikring.

Det er meningen at Alka skal kunne tage programmet med pa udst illinger, ellerstille det op i deres kontorer og butiks- facader. Det giver nem adgang til den information som de fleste forsikrings-kunder har brug for, og samtidig virker det som et effektivt blik-fang.

Et nyt medie er fedt De folgende betragtninger stammer fra en diskussion undertegnede og Michael Brochdorf havde hen over Klaptneets Cafe O'lait, og viser nogel om Amiga'ens mulig- heder: Pointen erat se Amiga'en som et belt nyt medie.

Eller rellere at forsta, at datamater i det hele taget ogsa tegneren ny medie profil. Programmet til Alka forsik- ring er ikke unikt fordi det er smart, men fordi del benytterel nyt medie-formal.

Den tredje - interaktive - made al servere information pa er via datamater, Det er nyt og det er ef- fektivt.

Samtidig er det billtgtat producers- fa k- tisk koster hele udstyret. Men med et data-baseret medie er det ba- re at indfore de nye tal i det beslaende pro- gram, og sa er den historic ikke laingere.

Faerre udvik- lingsomkostninger COMputer: Hvorfor bruger du Deluxe Vi- deo og Deluxe Paint? Fordi udviklingen af 4-genera- tions programmel som Deluxe-program- merne har gjort udviklings-omkostninger- ne langl billigere end de hidlil har va?

Det bestar af en raakke skarm-billeder jeg har "tegnet" i Deluxe Paint, og sa har jeg sat dem sammen med Deluxe Video. Samspillet mellem Alka og jeg har va?

Jeg har taget godt Det har kun vsret muligt fordi jeg har haft adgang til at programmere i fjerde-gencrations som Deluxe programmeme. Man kunne sag- tens have skrevet programmet i f.

Erderingen fordele ved tradi- lionelle programmeringssprog? Brochdorf; Man skal vare opmairksom pa et traditionelle programmerings-sprog i mange tilfielde er ved at va?

Man kan snakke om lo forskellige silua- tioner: Nemlig programmel dererstatisk, i den forstand at det skal bruges i lang tid uden amdringer, og programmel der er un- der stadig udvikling, i den forstand at det konstant skal kunne update's.

Alka programmel der hyppigt skal up- dates, er det meget billigere for alle de in- volverede at arbejde med fjerde-genera- lions va;rkt0jer. Let pa ta COMputer: Hvordan startede firmaet Visu- al Promotions egentlig?

En lang hislorie, men man kan snakke om en blanding af filosofi og fasci- nation. Oprindelig var jeg faktisk danser, og levede af det i mange ar.

Sa besluttede jeg mig for at lasse EDB og tog mig en ud- dannelse. Bagefter skulk jeg finde noget at leve af. Jeg var ikke interesseret i fast arbej- de og faste arbejdslider.

Sam tidlg havdejeg opdagel Amiga og var blevet dybt fascine- reL Det var somom maskinen havde et kem- pe kreativt potentiale som ingen af de an- dre datamater pa markedet besad.

Den kan jo det hele, del er en slags multi-medie ma- skine. Og det endte sa med at jeg beslutte- de m ig for at satse fuldlids pa at lave et fir- ma der havde Amiga som kerne.

Efter en del overvejelser kom jeg frem til at ne top "Visu- al Promotions" ikke blol var et godt firma- navn, men ogsa det som firmaet skuile ge- re: Jeg syntes at der af Blere grunde var en nische der.

Helt oplagt fordi Amiga baseret reklame kan gores billigere end TV- rekla- me eller tryksager. Hvordan betragter du Amiga i I forhold til de andre medier pa markedet?

Dei er nsrmest et filosofisk Isporgsmal. Savidt jeg kan se indvarsler I Amiga et helt nytmedie-forrnat. At kommunikere i en reklame-sammen- I hsng via en datamat giver nemlig flere for- I dele: Og i forhold til TV-reklamen har datamaten den fordel at man kan fa det grundlaeggende budskab skudt af i en en- kelt skeerm, som folk kan na at fange pa de sekunder det tager dem at ga forbi p5 ga- den,hvorimodTV- reklamen knever at man fastholder folks opmaBrksomhed vzesent- ligt lasngere.

Jeg prpver at S0rge for at folk far en total-oplevelse nar de kommer i berermg med mine 'reklamer' en oplevelse I der inddrager bade 1yd, billeder.

Her er pointen selvfolgelig at en rigtig I godt konstrueret oplevelse i et kort glimt far tid og rum til at forsvi nde.

Folk gar ikke kun hjem med budskabet fra reklamen, men med fornemmelsen af at have oplevet noget usiedvanligt. Den tendens bliver isar synlig nar man gor programmerne in- teraktive, fordi det setter folk der normalt ikke har kontakt med datamater i direkte forbindelse med leknologien, og afknefter nogle af de teknologi-skrak myter som mange af dem gar og basrer rundt pa.

Amiga er til meget COMputer; hvad mener du ellers om Ami- ga? Tjah oh, nej, spog til side. Den er selvfolgelig genial af flere grunde, og til mange andre formal end mit eget.

Datamalerfarjo flere og flere krsf- ter med tiden. Sporgsmalet ersa hvad man skal udnytte krcefteme til? Jeg synes Amiga er pa rette spor fordi det i del vaesenlige er en sta?

Mus- klerne er investeret i konstruktionen af et effektivt grafisk interface og en bruger- grzense flade der saetter enhver istand til ganske hurtigt at la;re at betjene maski- nen.

Og sadan skal det ogsa vaere. En data- mat er et stykke vajrktoj pa hojde med en hammer eller en skruetrakker, noget man keber fordi man har en bestemt opgave man onsker lost eller et bestemt behov der skal dzekkes.

Den optimale datamat er et stykke Vcerktoj derernemtat Ja? Men for langt de fleste folk, der trods all kommer i stadig hyppigere be- roring med teknologi, er datamater vzerk- toj, og desto nemmere det erat bruge.

Perfektion ingen umu- lighed COMputer; hvordan serdet penfekte inter- aktive Amiga reklame program ud?

Men lad mig uddybe: Det er i den sid- ste ende et sporgsmal om en balancegang meilem ressourcer. Jeg Skal du ha' en autoforsikring? Detga;3derom atvurdere hvilket for- mal reklamen skal tjene.

Det er jo ogsa dumt fra kundens syns- punkt at investere Eller med andre ord. Endelig er der ogsa et andet spsndende element i ud- viklingen af interaktive reklamer: Nemlig at man har brug for bade grafisk design, musik, tekst og teknisk kunnen.

Det bety- der at man som enkeltperson, ma have mange talenter, eller ogsa, hvad der er mere realistisk, at man samler et kreativt team rundt om maskinen.

Igen ser man hvordan Amiga byder pa fordele: De kreative kan nemtfindeudafat bruge Amiga's fjerdegenerations vaarkto- jer, men hvor mange kreative kan program- mere i C?

Mange nye applikatio- ncr COMputer: Hvordan ser Amiga-fremtiden ud? Ikke mindst tror jeg at mange producenter efterhanden er ved at fa wjnene op for nogle af de medie- mulighederder ligger i maskinen.

Man kan bare ta? Internalionalt rykker det jo og- sa raskderudaf. Bade med udviklingaf pro- grammel, hardware og anvendelse-mulig- heder.

Derrned har man ogsa et sset virkelig solide muligheder til sin radighed. Herhjemme, fornuat t n- ke lokalt, tror jeg det betyder vi starved en grsnse.

Danmark er pa mange mader nogle ar bagud for f. USA, isa;r er erhvervsli- vet og reklamebureauer ofte darlige til at satse pa fremtiden.

Men heldigvis er mange firmaer - og bureauer- begyndt at fa ojnene op for datamater som frem tidens re- klame-medie. DTV er ligeledes en teknologi der vinder frem.

Jegtrorat vi i lobetafdena? Farvel for denne gang Sa var dagen forbi. Udenfor regnede det stadig grat i grat, hvilket ikke forhindrede Brochdorf i at danse ud i regnen med abentstaende jakkesjet.

Han havde para- plyen med sig. Jeg kunne ikke helt se om nans la: Brochdorf er ikke kun en mand med en vision, han er en mand hvis vision er ved at blive til virkelighed.

Regnen erikke noget stort problem hvis man kan skabe sine egne farver. Ring og ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Alle priser er incl. Hererdet at spillet virkeligviser tender, for der er 6 forskellige kategorier af missio- ner: Endenfor hver kategori, er der ogsa variationer i styrken og placerin- gen af malet, og som noget nyt bliver du in- den starten prssenteret for et kort med de tjendtlige styrker indtegnet, sa du kan plankegge din rute for at undga fjendtlige flyvepladser og jord til luft missilramper.

Hvtsdu klareralle 6 kategorier af missio- ned tar du lov til at bli ve kommandor for ba- sen, hvordu bliverplantet i en hel krig med skiftende opgaver.

Her skal du vaelge hvor dine forskellige piloter skal saettes ind, og for at du ikke skal fole dig som en landkrab- be, far du ogsa lov til at flyve for en af dem.

Handlingen i spillet er nemlig sa? Som del kan ses af billedet, er Xenon II en af den type spil, hvor du langsoml scrol- ler op ad steermen.

Pa hver bane fly- ver du nemlig forbi et par handelssteder, hvor du bade kan kobe og sslge udrust- ning. Grunden til at det nogen gange godt kan vasre en god idet at saslge nogen af sine vaben.

Udvalget af vaben er meget alsidigt, og det at kunne udruste sit skib rigtigt til hver bane er noget af en kunst.

For dern der ikke mestrer denne , er det muligt at kobe sig til gode rad, hvilket ofte er en god ide nar du kommer til en bane du aldrig har vaeret pa for.

Hans Henrtk Presentation Grafik I. Un- der serven asndres perspektivel dog. Hvergangdu ram- mer bolden har du 4 forskellige spilletekni- ske muligheder.

Passing Shot har 4 svsrhedsgrader som du kan vselge fra start, men hvis det lykke- des dig at vinde pa 4. Den gar ud pi, al nardusenvr.

Stilislisk er Passing Shot ogsi lidt klodset. Oct a t man i 2 spiller mode kan spil le sammen, ma si- gesat vaire cn fcerkommen fomyelse, men del er bare synd at de slet ikke er muligt at spille imod hinanden.

Sd har du mulighed for at la del i dstte tilbud. Ring og hor nsrmere. Vi har ogsa enkelte demo modeller til Dette er Danmarka suverasnl nudigsifl iu, den ncermeste konkurram Qruger 27 sek.

Dot er muligt al sla outo-bootoi Ira. Alio Golems harddlske er morseret mod NEC kvalllels harddlske. Detle garanterer hoj hastighed og tang levetld I f anslerrale i Vol nok del mest rrMbrugle begreb indereor reklamer over harddlske.

Der kan monteres 2 3. Poweriampe- konsollen skrfiee ud III en ny med Indbygget trackdlsplay. Giver udtararing, af hvor lassernvodel bellnder ekj, og om der leases tra over eller undersiden af diskerten, bade lorDFOogOFl.

A-D CHsk og harddtek optimizer. Leveros med klckslan V 1. Nalunlgvis med gennamfflrt bus og albryder. Uret er kom- patlbetl med A og A ursoftware.

MK1 omskjrter med plads til original 1. Eprombanken bestar al en grundenhod med ptads Ell 1MB. Derudover kan der as et udvidelsee kori med piads ydarllgflre 1 MB.

Eprom-Banken leveras I amlgefarvei kabinel og tUslultes expensensporien. I Epmmmoduiet kan du gemme al din yndlings- sortware I eprommer.

Mar programmeme bgger i modulei kan du pa. Megel he opiosnlngog storgentagetses npjagtlghod, Til legnebrwdtet kan der leveres torskolge input enheder.

Lav IFF bleeder af vejr udslgtan. Blandt andet kteert til lokal tv. Se alle de -ana lor dor har tokst iv pa din monitor.

Tit demonstration er del en sand vetsignelse Me at vaere hssmmet I sine bevrageteer al et dumi muse kaoel.

Din kan f. A5O0 sertelport-konverier Hi AO udstyr. ASO0 paraiic-i-konverier ill Ai udstyr. A1 serietpon-konverter til A50O udstyr.

A1O00 parallolpon-Konvertor til AS 00 udstyr. Del bedste er at del neasten er oralis I Hojoplesnlngs 5H kamera med udskHtollg optlk. Dipjrviow or oroeredt HI digidrold.

PCM kodnlng slkrer pertakt lyd. Der medfalgar en disk med utflty-sortvrare. OmskJtteren kan torbtade tlere computers ill en primer.

Omakltors or 4 oiler 8 computere. De sma omsklRere er veiegnede til kontorer mens de store er gode til kursus- vtfksomhed og skoter.

Eksempelvis, omskirier til 2 prirtere. Autoboot under kiokstart 1. Ram-udNidelsesmuighed op til 2MB ,- Oer medolger 5 gratis spll. Teledata-Telebank Her er Teledaia programme!

En speandende bog der fortealler dig att omkring MIDI standarden og hvordan du opbygger dil egel elefctroniska musk system med via midl.

Er du treat at at du kun nar kuimei ta en begynder bog omkring masklnkode programmertng? Sa er dsrie bogen du har verBet pa.

Bogen gtfver en total gennemgang at masklnkode programmertng og hvordan man bruger oat I praksis. Seal efierbrsnnder pa din Amiga I Ussnlngen der passer ill alle Amiga modalher.

Sokkei til matematisk coprocessor Hurtigere erW og sammenllgnellg mad til en brakdel al prisen Passer til alia Amiga typer Med 14,3 Mhz processor.

Her er alt rwad dit hjerte kan begaere: Amiga , Amiga , video digrtizere, profess ionelle genlocks, lydigitizere.

Alt er stillet op i udstillingen og sat til sa du har mulighed lor at pro veko re dil dr a m me udstyr far du kaber del.

Endvidere har vi landets storste udvalg i Amiga Ittteratur og programmer. Udover et meget stort udvalg I underholdnings software har vi ogsa alle de professionelle programmer til Amigaen lige fra D.

En af verdens allerbedste spil- programmerer. Hvis du nogle gange har spekuleret pa hvad der skal til for at lave et spil.

Hvordan grafik- ken og lyden konstrueres, vil jeg her kom- me med tips til hvordan et spil designes, med henvisning til mit seneste spil Data- storm.

Det synes maske ret uoriginalt, sa det kra? Derfor sa jeg mig, ogsa pa utal- lige opfordringer, nodsaget til at lave en version til Amiga folkel.

Denne klone skul- le heist vaere en he! Starray er et eksempel pa lav programme- rings-kval itet, darlig plantegningog derfor et totalt plat og uspilbart spil, puh, det skulle ud.

Nar man har fastlagt sit project, ma man valge det sprog der passer bedst til opgaven, set ud fraalle synspunkter.

BASIC er jo legende let at programmere i, men det er alt alt alt for langsomt og programme! Til gengsld vil jegsigeat BASIC er ideelt til mindre programmer, sasom kar- toteks- og regne programmer.

Faktisk erde fleste af de tabelier, som jeg har brugt i ma- skinkode programmer, lavet ved hjzelp af BASIC.

C er det mest fabelagtige pro- grammeringssprog der findes. C tagerpne- cis toppen a? Faktisk er det overraskende hvor god maskinkode en C-compi!

C adresserer variabler pa samme made sorn maskinkode, dvs. Nu ikke mere om C her, men det kan vxre vi skal c nsermere pa C i senere artikel. Pascal eller Fortran for nu at nsvne et par stykker, ogJJ skal ma n lave et adventure spil ' mal, som skolerne brugt stmktureret og let spi Det endte selvfolgel maskinkode til Datastorm, til, hvis man skal opnaAn ans merings hastighed f4Lp Amiga, t action spil som DaoHk.

Sadan er detHfcke, sa Datastorm skulle" heist kore pa en no? Planlaegning Nar man sa har va Igt sig et programmering sprog er det tid til planltegning.

Det er meget vigtigt at planlaegge hele sit pro- gram fra ende til anden pa godt gammel- dags papir. Uden plankegning kommer man tit til at lave sine rutiner om en masse gange.

Prav at bygge et hus uden tegnin- ger. I Datastorm skulle alte de forskellige fjender beskrives. Hvordan er deres bevsgelses manstre, hvordan ser de ud, hvor mange skal der va?

Ogsa de forskellige ska? KODE Med valget af maskinkode, valgte j at skrive alle rutiner selv. Dette er nu ikke nodvendigt, for det kan udemcerket lade sig gore at pro- grammere maskindekode og bruge sy- stemet samtidigt, men da Amiga'ens sy- stemrutiner alligevel er for langsomme til et spil som Datastorm, og man far alle K fri ved ikke at bruge det, blev det metoden.

Datastorm hcelderfaktisksystemet ud al- lerede i boot blokken, ogderefterklarer Da- tastorms eget disksystem herefter den vi- dere indloadning.

Jeg kan normalt ikke an- befale at ga uden om systemet, da det bety- der at man ma skrive ALLE rutiner selv. Jeg ser det dog som en kunst at lave all selv, selvom dette inkluderer diskrutiner, lyd- effektrutiner, interrupts, blitterrutinerosv.

Den- ltine styrersa godt sornalfefjenderne i SwTStdof Sodan. Variablerne Lad mig forklarelidt om de enkelte variab- ler: Forst erderx-start poatjonen pafjenden.

En passende x-starn position ville vasre Animerings frame er det nuvaerende ani- merings billde der ses. Hvor mange sva; rdhug kan en fjende Wa- re for han flader dad om.

Lad de hardest sarede tjender sta" bagest. Hvor taet ma de forskellige fjendersta pa hinanden r det nytterjo ikke at de alle sam- men star i en stor klump.

Denne variabel fortaeller programmet hvor agressjv en fjende er Ggderuie hvor bange linn er for DIG. Har eu'ljcnde lige angrebet.

Y kordinat pa fjende, Del er j. Dette bru- ges f. PegeiL pa den pneci. Fjenden kan kun stikke dig nanVta bruger den ene af Jisse to-animations billed der.

Wiyer man jo ikke ramt nar ffen- den bare gayien af vejen. Hvor tast rfta du komme md pa fjenden. Dette kan were et super shield, en magic zapper ellewni- skeetekstra'liy.

Dp fleste af variablernwgr. Ikke-dynamiske variabler vr f. Variabel beskrivelsen er meget vigtig. Nogle storre programmer kan tage flere mandeder at planlaegge.

Selvfolgelig kan man ikke fa det hele med fra starten ogsi ma man aendre lidt i planer- ne efterhanden. Bobrutine Jeg vit for en ordens skyld lige give et eksempel pa variabler til en blitter rutine jeg lavede til Datastorm.

Rutinen folger dog ikke med. Variableme her ermere ligetil. Grafikken I Datastorm matte jeg ogsa fin de pa en god made at lagregrafikken. Hervarden bedste losning at lagge alle animationem e af fjen- deme systematisk pa et DPaint billede, og sa lave etlille program, dervillehivedem ud og laegge dem kontinuerligt i hukommel- sen.

Se FIG 4 Skaermbilledet. Det gadder ogsa om at finde de rig- tige tools va? Del er en darjig ideal skrive store dele af program- me!

Lav en ling af garden og find saen metode til at checke rutinen igennem ordentligt. Eksempel pa et hovedloop har jeg taget ud fra Datastorm.

Her ses et kald til atle de forskellige overordnede program- dele. De fleste af de rutiner kaider sa igen andre rutiner. Datastorm bestar af et par hundrede program stumper.

Source koden til Datastorm rylder over K, der giver ca. Udlistningen li- stet ud pa printer er omkring meter lang, hvis nogen skulle vaere interesseret.

Testning Efterhanden som programmeringen skri- der frem, skal spillet testes. Den forste spil- bare version af Datastorm var fae rdig efter 3 dages programmering, men det er knap sa interessant at teste spillet pa et sa tidligl stade.

Allerede efter et par uger er det bedst atfaenflok ivrige testeretil at spille spillet. Specielt er det vigtigt at det hi iver sa for' skellige personersom muligt, da man ner- ved far det bredeste perspektiv af program- met.

Hvad synes en adventure spilter om den made de forskellige ting sker pa? Er joystick styringen i orden og let at ga til? Jeg vil lige give et lille eksempel.

Fcjlfinding En andel vigtigt aspekt ved testningen. En bugdertogmigerr 1 ne til pludselsgat rylde et level helt op, med en aller anden slags fjende.

Nogle gange kan man sidde og kigge pa et stykke kode og ta; nCT det virker, det SKAL virke, men del funkcraltsa ikke, og sa kan ftjttaere godt at fa en anden programmer til at liig'fe pa sagenie med triske o.

En bruger har en Amiga 5O0 med fire diskette drev, en anden en Amiga , fuldt udstyret med pro- cessor, Commodore's nye chipset og en IBM emulator.

Datastorm skulle heist kore pa begge maskiner. End of Line Jeg haber jeg fik videregivet nogle aide er- faringer; der kan fa dig til at komme videre, og haber samtidig at crackere kan forsta at det er brandaergeligt at miste roaKy-afgifter fordi spillet bliver kopieret inden forhand- ieren modtageroriginaleme.

At lave et computerspil eret ktempemss- sigt arbejde, der kan tage mellem mane- der til 2 ar pr. Datastorm, Sword of Sodan , og man skal vzere indeedt fighter forat ikke miste model narproblememebe- gynder at opsta.

Alting kan altid loses hvis man ser problemet fra den rigtige vinkel. Jar Jsr Jsr jsr jar: Vi har dbent hele dagen, hele ugen fra 8.

Ring gerne f0r og efter. Ring evt for opl. Han har en speciel tegnestil, som er blevet meget godt udnyttet i dette spil.

Vi satte en Nile fisk pi. Den hoppede op gennem nogle huller i isen, s3 deropstod en slags samspil mellem dem oven p3 isen og dem nede under isen fjenderne.

Desuden skulle man vaere Ar- nold Schwartzenegger for over- hovedet at kunne vrikke sahurtigt med joysticket, som det nu engang var nodvendigt.

Det er nu lavet om, sa det er lidt mere humant at spille. Jeg har da selv gennemfort spiflet flere gange. Og sa knoklede og knoklede vi og skulle sa til at saelge spillet, men englaenderne vi I le ikke give ret meget for det, og derfor kon- taktede vi Magic Bytes i Vesttyskland.

Jeg snakkede med programnwen Kevin Mikkelsen fra Magic Bytes, og han sagde, at vi bare skulle sende en video.

Vi sendte videoen og snakkede frem og tilbage. Vi k0rte derned og demonstrerede spillet, og sa en dag blev der skre- vet kontrakt.

Jeg vidste, at jeg havde min hardwareloader til at ligge i bundenafhukommelsenogspillet til at ligge lidt hojere oppe. Men afenelleranden grund blev load- eren smadret.

Det viste sig sen- ere, at det var fordi, systemet sta- dig korte en smule CLI, der Zap- pedeintuitionsskasrmeopi spillet.

Da vi saendeligfiksendt spillet til Operation Snowball. Ram alt hvad du kan ramme, inden de andre eskimoer far fserdigbygget deres sneslynge. Saml alle de seg du kan na, uden at komme i kontakt med de voksne fugle.

Derkomen besked om, at der var 5 fejl, der skulle rettes eller ting der lige skulle laves lidt om. Da de fem fejl var rettet, og tysk- erne havde faet en ny version, skete det samme igen - blot med nye fejl, eller fejl jeg troede var vaek.

Alt i alt brugte jegca. Det varegentlig meningen, at det skulle have vaeret faerdigt til julen 88, men nu blev det altsa julen Alt for lidt, det var i gamle dage, man blev mil- lionaer pa spil.

Magic Bytes kcbte jo som sagt spillet, og nu glaeder jeg mig bare til at se november numrene af de engelske blade og selv- folgelig ogsa GP.

Og sa haber man jo pa nogle rimelige anmeldelser. Hvis jeg skal lave et spil mere, sa vil jeg have flere penge for det.

Men, det er faktisk meget svaert at ga ud og saelge et faerdigt spil til en fair pris, n3r man ikke er tilknyttet et udenlandsk soft- warehus.

Det er jo som sagt et KB: Men vi havde allerede lagt sa meget arbejde i det, sa det skulle altsa bare laves faerdigt.

Vi blev da faerdige, men vi har ogsa knoklet hardt for det, og det Gode rad f ra programmoren. Det tager alt for lang tid, Sorg for at kunne genbruge koden.

Jesper og jeg deler fifty-fifty. Men det kommerjoogsaan pa, hvilket spil detdrejersig om. Hvis man fusker med at rette en fejl, kommer den normalt tilbage igen pa et senere tidspunkt.

Sorg for at beholde overblikket. De korer altid for langsomt. Man skal regne med at have 10 rasterlinier mindre til det hele i USA.

Derfor er det en god ide at kore musik pr. Man skal desuden passe lidt pa, nar man scrol ler med bitplan pointere og scrol I register.

Man skal ogsa fa fat i de velhavende firmaer, da de bruger mere pa markedsforing, og sa saelges der jo flere eksemplarer. Det er desuden en god ide attage det softwarehus, som man forestillersig kunne udgive spillet, med pa rad.

Betjen kunderne inden de klager til Barbearian. Han kommer nemlig ud og star dig oven sterre end dig selv. Du har heldigvis en lang stav, sa ail.

Demomodeller kan afhentes kr. Der er kun fa stk. Alle priser er netto kontant, incl. Dengang markedets mest avancerede computer hed VIC 20, og dengang ingen kendte udtryk som "broadcast kvalitet" og "lazervideo".

Men computerne udviklede sig, og det gjorde softudvikler- nes kopisikringer ogsa, hvilket var starten til crackergruppernes opstaen. Crackerne byttede og bytter stadig spil og programmer, og der udvikledes et verdensomspaendende net af gr upper, der spredte softwaren hurtigere end de officielle kilder.

Det net har nu faet en ny di- mension: Games Preview har gravet sig ned i den danske underverden for at se pa den videokopiering, der foregar idag.

Efter langtidssogen erdetendelig lykkedes os at fa kontakt til en af Danmarks store videohajer. Det ferste, han sagde, var, athan under alle omstaendigheder ville vaere anonym, hvilket vi naturligvis forstar og efterlever.

Renagade, Startreck 5, Elm street 5 - kommer snart, og hvad er der ellers pa trapperne, den nye med John Casey - det er en sjov en, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.

Der er ogsa Road-house, og en masse flere. Den nye, der kommer op i bio- grafen, den der hedder Warparty, eller De vilde krigere, den har jeg haft i et ar.

Her kopleres et vldeoband - resultatet ses pa Amlga-monltoren. Jeg er parat til at skrive, hvad du fortaeller. Husk nu, at jeg er an- nonym, ikk'?

Hvor Isenge har der vaeret video-swappere i Danmark? Ja, det begyndte ca. Der var ikke rigtigt et totalt net af crackere for den tid, men i 86 begyndte det for alvor.

Hvor lang tid har du selv swap pet? Hvor mange film far du om ugen? Det svinger lidt, pA manedsbasis kan det ligge fra 1 hver anden dag til stykker.

Hvad er dine nyestetitler? Har haft, eller kommer? Ja, den fik jeg sidste 3r - i lejefilmskvalitet og den kommer forst op nu.

Hvor far du alle de film fra? Kontakter i hele verden? Ja, noglefardemfraMaly- sia, nogle fra Egypten, Tyrkiet, Hongkong, eller hvor man nu kan grave dem frem.

Nogle fa tappes i biograferne. Ja, men det er ikke sa udbredt. Det er sket et par gange, f. Jeg ved ikke, hvordan de gor, men det sker.

Alledederfilm,deerikke med danske tekster, vel? Nogle af dem er, men de fleste er tekstet i de lande de kommer fra. Dem med de danske tekster, hvor kommer de fra?

Det vil jeg heist ikke svare pa. Jeg tror, at det er den samme organisation. Du kan ringe og sporge dem ad, men jeg mener, det er de samme men- nesker.

Det er det, der er ulovligt. Det gor jeg ikke. De kan ikke rore dig, hvis du bare bytter film, da lovgivningen er for svag.

Min advokat siger, de ikke kan rore dig ifolge ophavsretsloven. Medmindrede kan bevise, atdu har solgt for Det er der vel nogle, der gor?

Ja, men det er svaert at bevise. Jeg satser mest p3 gysere, fordi de kommer ikke i biografen. Derfor er jeg nodt ti I at fa dem fra udlandet, men hvis jeg far en af de nyeste film, tager jeg selvfolgelig ogsa den.

Hvorfor viser man ikke gysere i biografen? Fordi de ikke vil have gysere herhjemme. De kan ikke tale dem. Er de for voldsomme? De siger, vi har en anden made at opfatte gysere pa i Danmark end i alle de andre lande.

Hell racer 1 var i de dan- ske biografer, men to'eren er for voldsom. XX fortalte, at det ikke kun var for gyset, at han Set gysere, men mest for at se de special effects, der er i gysere.

Jeg ved ikke, om dereren absolut sammenhaeng, men det korer meget oven ihinanden. Hvis man swapper soft med nogle, sp0rger man ogsa, om de swap- per video.

Det er ikke alle, der gor det, men nogle gor. Jeg siger tak for hjaslpen. Husk nu at sorge for, at jeg er anonym, ikke? OK, og endnu en gang tak.

Vi kontaktede nu Henrik Veders0 hos Esselte video for at hare deres synspunkt. Vi har pa fornemmelsen, at mange computerfolkerbegyndt at bytte videofilm, og vi vil gerne hore jeres mening om det.

Det lyder meget spasndende, jeg vi I da gerne vide, privat person tager den med hjem? Det ml du godt, men Men alt, hvad der findes i aviser osv.

Det svaere er at finde pri- vatpersoner i det her spil. Vi kan altsa konstatere, at det er lovligt at importere film og kopiere dem til venner og be- kendte?

Lang pause Det vil jeg heist ikke svare pa. Sa vidt jeg kan hore, sa stranderden der. Jeg skal lige hare, hvor det her bliver refereret henne?

Jeg siger farvel og mange tak for hjaelpen. Nu provede vi at kontakte Johan Schlytter, men han var pa ferie. Hans sekretaer var sa venlig at give os navnet pa den sa omtalte detektiv, Hans Jorgen Laursen.

Det kan jeg ikke oplyse, men Det er jo strafbart Det ernemlig det, deter. Jeg har talt med en af dem, og nu vil jeg gerne hore jeres syn pa sagen.

Det er da helt klart, det ml man ikke. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvad ma man ikke? Jeg gar ud fra, at du taler om, at man tapper nogle film fra TV eller fra video og sa bytter dem.

Ja, men lige sa vel at im- portere film som Batman, The Abyss osv. Det er det, der hedder parallel import, ogdeterforbudt. Kan du definere det?

Ja,detvilsige,atduk0ber en film som The Abyss i London og sa lejer den ud fra en video butik. Hvad nu, hvis jeg som problemet er at skelne mellem private og offentlige forevisnin- ger.

Hvis nu jeg kober en film i udlandet, sa ma jeg godt se den sammen med min familie, ikke? Jo, men du ma ikke lave en lille biograf og vise filmen der mod betaling.

Hvadhvisjegkopiererden til min nabo? Det ved jeg faktisk ikke, men du ma ikke kopiere vores f i I m. Men om d u ma gore det med din egen, som du aerligt og rede- ligt har kobt, det ved jeg ikke.

Er du klar over, at der fpregar en voldsom kopiering af videofilm? Har du ogsa fornemmelse af, hvor voldsomt det gar for sig? Nej, det ved jeg ikke, men jeg ved, at det er "Big Business".

Hvad gor I for at undga den slags kopiering? Vi har en "husdetektiv", som i forste omgang tjekker, at video forretningerne ikke gor det.

Sa bruger I "Den bll Avis" meget, eller hvad? Jeg ved ikke, hvordan han gor det, men mange ringer og giver ham et tip.

Der er mange "stikkere"? Forhandlerne er jo ikke interesserede i, at folk kopierer f i I m , og de rfor stotter de os meget. Hvad koster det jer at "jage" folk?

Ja, det koster jo en mands arslon og en masse sagsom- kostninger, nar vi slaeber folk i retten. Gor I det tit? Men det er som regel smabelob.

Men det er mest prin- cippet. Har du en fornemmelse af jeres tab i forbindelse med kopi- ering? Det er umuligt at regne ud.

Er Johan Schlytter jeres advokat? Ja, det er ham, vi bruger. Ikke som detektiv, men som ad- Efter at have sat ham ind i samtalen med Esselte, forlob samtalen som felger.

Esselte fortaelier os, at det er lovligt at importere en film og kopiere den til venner og be- kendte. Hvad synes du om det? Det synes jeg ikke om.

Hanskyndtesigatsige, at han ikke vidste sa meget om det, hvilket er grunden til, at jeg kon- takter dig. Hvem har udtalt sig om det hos Esselte?

Det har Henrik Vederso. Grunden til, at vi sporger, er, at der en en tendens til at mange computer pi rater ogsa er video pirater.

Og den kopiering ma odelaegge markedet for mange danskefirmaer, Og jegforstod pa Esselte, at de har ansat dig til at finde folk, der kopierer film?

Hvor mange penge bruges der pi at begraense video kopiering? Og pengene betales af firmaer som Esselte, og hvem mere?

Ja, det er jo Videogram Distributorernes medlemmer, alle de forende distributerer i Danmark - det er bl. Hvadg0r I for at begraense den kopiering, der sker, og hvor- dan arbejder du?

Det er jo klart, at det er ulovligt, og hovedreglen er jo, at kopiering af et filmvaerk kun ml ske med samtykke fra ophavsmanden, dvs.

En mand,derforstIrat snakke uden om. HJ fortalte desuden, at al kopier- ing afethvilket som heist filmvaerk er beskyttetaf den internationale ophavsretskonvention, og er derfor ulovlig.

Dog med specielle hensyn til paragraf 1 1 , som siger, at nlr et vaerk ER spredt, dvs. Kober man en film i udlandet og tager den med hjem til Danmark, tilhorer kopirettig- hederne den, som har de danske rettigheder.

Vi fik altsa hertre forskellige for- tolkningerafophavsretsloven, og der er sikkert flere Det er pa samme made, man laver rulletekster og aim.

Hvis du har en kommentar til "VHS-swapping", skriv da ind til vores brevkasse. Batman the Movie Stunt Car Racer Indiana ones - The Action game Day of the Pharoah Carrier Command til PC Battle Chess til Commodore 64 G.

Vi bestraeber os pa at give spillene sa fornuftige karakterer som muligt, uanset om de ligger i den genre, som vi personligt bedst kan lide.

Takket vaere vores "kassesystem" har alle glaede af GP's anmeldelser - uanset hvilken computer du har. Og s3 kan du jo samtidig felge med i, hvad der sker p3 de andre maskiner.

NaY vi sa modtager den nye version, anmelder vi den og laver en sakaldt "Update", der viser dig, om spil let er ligesl godtlavet pa din version ogi vaerstefald, hvor meget, der er mistet ved konverteringen.

Idag oplever vi, at flere og flere spil bliver lavet pa alle formater, hvilket vi er glade for, da du derved kan fa glaede af alle anmefdelserne.

Hvis vi tester et spil, der er lavet pa alle versioner, kan vi gore to ting: Til de versioner, som vi har modtaget, laver vi en individuel pointbox med en kort beskrivelse af netop denne version: Hvis vi ikke har modtaget alle version- erne, det kan vaere, fordi de ikke er faerdiggjorte, laver vi en "Andre versioner" box, hvor du sa kan se, hvilke andre ver- sioner, der er undervejs, og som du kan vente en update af.

Hvis vi ikke kan blive enige, laves en speciel "Veto" box, hvordu kan laese en kommentar fra den person, der er mest uenig i forhold til de to andre.

Vi har Iwt protesten "Jamen, I saelger jo ogsa spillene I jeres marked, hvordan kan i sa vaere upartiske? Vi tester spil let, og hvis vi undertestningen opdager, at vi harfaet fat i et rigtigt "kraes" spil, s3 diskuterer vi, om det spil vil vaere attraktivt at kobe.

Og hvis vi mener, at det er attraktivt at kobe, s3 tilbyder vi jer laesere at kobe dette spil i vores marked til en favorabel pris! Det er til laesernes fordel, og samtidig opn3r vi det, at vi kan lave et bedre blad.

Hvorfor give et spi I hojere karakterer for at saelge det, nar vi bare kan saelge de spil, som fortjener hoje karakterer?

Ville andet ikke vaere totalt plok? I "Games Preview" far du en aerlig, kvalificeret og definitiv bedommelse.

En teknisk og objektiv bed0mmelseafspiIletsvisuelleside. Hvor flot og farvestralende er grafikken? Er ani- mationerneoverbevisende udfort?

Denne karakter daekker bade figurer og bag- grundsbilleder. En samlet bed0mmelse af al lyd i spil let. Passer den ind i spillets0vrige stemning?

Ereffekterne gode og realistiske? En af de vigtiste karakterer. Er der det rigtige "feel" over spi I let? Byder det pa lang tids under- holdning, eller bliver man traet af det, naesten for det overhovedeter loadet ind?

Er spil let sjovt at spi lie? Dette er spillets definitive rating. Denne haeders- bevilling er den hejeste anerkendelse et spil kan f3.

I den stik modsatte ende at kvalitets-skalaen finder vi: Forestil dig dit vaerste mareridt og gang det med 1 00 - sa har du Ejnar.

Hvis en spiltest baerer symbolet "Ejnar", vil det vaere forbundet med alvorlig sundhedsfare at loade det.

Selvfeflgelig giver vi ogsS mellem-karakterer f. Vi har haft Interceptor og Sword of Sodan, der virkelig brugte Amigaens kraefter, men ellers har det vaeret lidt smat.

Nu er Psygnosis pa banen igen og denne gang med et spil, som har K lyd lavet af David Whittaker , skaerme fyldt op med superb grafik, nogle steder endda med 1 3 lag paral- lax scroll og op til farver pa skaermen samtidigt!

Al denne vidunderlige teknik er smidt ned p3 todiskettersammenmed etmereellermindre traditionelt gameplay: Du spiller et baest du Det er historien bag Shadow of the Beast, og den made, du skal tage haevn pa, er den go'e, gamle: Ca fra venstre mod h0jre og taesk alt, hvad der nu matte komme i vejen.

I kraft af, at troldmanden har vaeret sa venlig at forsyne dig med superkraefter, kraeverdeflestefjender kunetenkelt slag eller spark - i alttovalgmu- ligheder.

Der er ikke kun fjender, som konstant an- griber dig. Der er ogsS diverse opfindsomme forhindringer, du skal passere, og for at Beast ikke skal ga under kategorien "Tankelose voldsspi I", er der ogsk forskel I ige gctder rundt omkring - dog ikke af den mest ophidsende svaerhedsgrad.

Caderne bestir hovedsagligt af, at du skal finde nogler til de forskellige sektioneraf spil let, og i et enkelt tilfaelde skal du ogsa finde en fakkel som er en skaerm til AMIGA Shadow of the Beast er betydelig dyrere end andre Amiga spil, men det skyldes, at der i den enorme pakke ogsS er en T-shirt med et meget smukt Roger Dean billede pa.

Det bliver spaendende at se, om det bl i ver en succes i det, i forvejen, pirat-dominerede Danmark. Beast har den flotteste grafik, jeg nogensinde har set i et Amiga spil, med de 13 lag scroll udenfor og to lag inde i hulerne.

Og med op til 1 28 farver pa skasrmen kommer grafikken meget taet pa det perfekte. Lyden er lavet af David Whittaker - den abso- lut bedste Amiga musiker - og de kilo, der er brugt, er alt andet end spildte!

Lige som grafikken, er lyden ogsa det bedste, jeg til dato har hart min Amiga spytte ud. Shadow of the Beast er et "must" for artico- fans!

Hermedmener Niels selvfolgelig den gamle redakt0r ham selv!. Jo, sagen er, at vores helt i tidernes morgen blev bortfort af en saerdeles usympatisktroldmand.

Troldmanden slaebtedrengen overtil sit tern- pel, hvor han gennem en arraskke omformede drengen til et baest med superkrasfter. Det var selvfolgelig meget syndfordrengen, men han vidste ikke, at han engang havde vaeret et normalt menneske f0r en dag hvor han fandt ud af sandheden.

Baestet blev rasende, og nu skal han dig ud for at finde troldmanden og odelaegge ham. Gameplayet bliver forstyrret af lange ven- tetider - enten pa diskettestationen eller blot fordi program morerne gerne vil have os til at se noget specielt eksempelvis nar man er "Game Over", hvor man skal vente i ca.

Kan man ignorere ventetiderne og den slidte spil-ide, er Shadow of the Beast det bedste Amiga spil du kommer til at se i meget lang tid. Desvaerre gar det alt for langsomt, nar Strider hopper, og det er ret umuligt at se hvor ban lander.

Baggrunris-grafikken er oftest lidt kedelig at se pa og ikke lavet med henblik pa at vaere fanta- sifuld. Der er stor forskel pa, hvor godt fjender- ne er tegnet; der er I ige fra elendigt ti I su veraent.

Strider er et underholdende, rimelig flot spil med mange positive overraskelser og stor vari- ation. Hvad mere kan man bede om?

Parat - Start - Malbrother. Sidste skud pa stammen i U. Golds serie af Capcom arcade-licenser gar under navnet Strider - navnet pa vores dynamiske helt.

Om det er for at fejre den russiske glasnost, at spillet foregar i fremtidens USSR, vides ikke, men det er ikke hver dag man far chancen for at spil le russer p3 naer Red Heat fra Ocean.

I Sovjet er der kommet en meget ond diktator til magten Stalins barnebarn? Det er dog ikke det normale folk, vi skal have fat i; Strider er en saerdeles adrast gut, som er i stand til at tage nogle enorme hop, glide hen over gulvet og kravle op ad lodrette mure uden besvaer.

Din opgave er at finde frem til diktatoren, hvilket kun kan ske hvis du gennemforer de fern lange-og meget svasre-omgange, Strider byder pa.

Du begynder inde i Moskva, naermere be- stemt pa taget af en bygning, og derfra er spi Net meget I igetil ; du skal ga fra venstre mod hojre, og si kommer der nogle fjender, du skal sla ned.

Dit vaben til dette er lidt specielt; der er ikke noget med store laser-kanoner eller sma pis- toler, men i stedet har du et laser-svaerd Stjernekrigen - ga hjem!

Der er selvfolgelig nogle ekstra ting, du kan samle op - bl. Kuplen odelaegger ogs3 det, den stoder ind i. Der er nogle store fjender rundt omkring, og det er ikke kun i slutningen af hver omgang.

Der er ogsa nogle inde midt i spillet, somf. Strider er ganske godt overfort fra spillemaski- nen; fjenderne ligner sig selv og de tricks man har laert pa spillemaskinen, kan ogsa bruges pa 1 computer-versionen Denne type spil har vi efterhanden set flere hundrede af, men Strider er et af de bedre i genren, og der ligger mange timers under- holdning gemt i det.

Der er faktisk kun to ansatte, hvilket er elektronik- ingenioren Donald Campbell ogfysikeren John Prince. Hvad der far to sa uddannede fyre til at ga ind i software-branchen vides ikke, men vi ved dog, hvilke titler de tidligere har staet for.

Alle de spil, de har lavet, har vaeret licenser, og ligeledes harer de blevet udgivet af U. De havde pa ettidspunkt forbindelse med Artie Software, men det er nu lukket.

De tidligere titler, de har lavet, er alle blevet sablet ned i anmeldelser rundt omkring. Med Strider ser de ud til at have laert af deres fejl. Strider har taget ca.

I spillet "The Champ" fra schweitziske Linel fardu nemlig mulighed for at kaempe dig helt op blandt de bedste pa verdensranglisten. Vejen til toppen er dog lang, for spillet folger din karriere helt fra bunden.

Dineforsteopgor udspiller sig saledes i en skummel baggard med gamle plakaterog graffiti pa murene. Der er ingen decideret boksering - ja, faktisk er der ikke engang en dommer der er dog alligevel ingen muligheder for at lave beskidte tricks - aergerligt nok.

Nar kampen starter, gar bok- serne lige hen og hilser pa hinanden her var en oplagt mulighed for at saette sig i respekt fra kampens start, men desvasrre er det umuligt at sla imens , og sa gar det ellers I0S.

Kontrollen at bokserne er rimelig avanceret, idet der er hele 18 forskellige bevaegelser at vaslge imellem.

Ud over de almindelige slag 6 stk. Den resterende energi ses pa en lille maler Qverstiskaermen , der selvfolgelig bliver kortere, jo flere slag man modtager.

I pay seme mel lem omgangene gen vinder man noget af den tabte energi - hvor meget afhaenger ifolge manualen af, hvor godt man har bok- set hidtil i kampen, samt hvor god kondition man i forvejen er i.

Kampen afgores som i rigtig boksning pa points eller knockout, og vinderen hopper sa op i luften, vifter med armene og gar videretil naeste kamp overras- kende, ikke sandt?

Nar du har vundet et par kampe i baggarden, bliver du opdaget af en talentspejder fra den lokale bokseklub, og du far derefter mulighed for at fortsaette din boksning i mere profes- sionelle omgivelser.

Forst far du mulighed for at traene med tre forskellige redskaber: Nar du sjipper, skal du hoppe i takt med tovets bevaegelser, og hvisdu ikke hopperpa det heltrigtigetidspunkt, risikererdinbokseratfatovetvikletombenene - med det resu Itat, at han gar d i rekte pa naesen i gulvet.

Ved sandsaekken skal du efterligne din traeners slagkombinationer - han laegger blodt ud med et enkelt slag, men nar han nar op pa en otte- ni stykker, bliver det svaert.

Bok- Flotte bokseringe er ikke det man ser mest til i begyndelsen af The Champ. Kampene foregar pa den saedvanlige made, bortset fra at der nu er blevet indfort en rigtig fed ting, nemlig dommeren.

Han er tilsyne- ladende ikke i sa god form som bokserne hi. Nej, sagen er, at hvis kampen bliver afgjort pa knockout, bliver deafgorende slag visti lang- somgengivelse!

Pa to forskel- lige mader! Dette er virkelig med til at give kampen et TV-agtigt praeg. Pa et eller andet tidspunkt ryger du sa ind pa verdensranglisten, og du kan sa begynde at kaempe dig opad fra nr.

F0r hver kamp far du tilbudt tre forskellige boksere fra listen, ogdu kan sa udfordreen af dem det er dog ikke sikkert de modtager din udfordring.

Nar du kommer et stykke op ad listen, bliver kampene ikke laengere bokset i din klub, men derimod i "the Arena", som er en boksehal, du maske kender fra TV.

Her kommer sa endnu en skaeg detalje ind i spillet: I begyndelsen ser de meget normale ud, men efterhanden som kampen skrider frem, bl iver de mere og mere haergede.

De far ojenskader, smaskrammer osv. Der er ogsa kommet publikum til kampene. Publikum jubler specielt meget, nar du far en god slagserie ind.

Selve tilskuerne er dog utrolig grimt lavet, og baggrundene i spillet er generelt ret uinspi- rerende. Det er selvfolgelig heller ikke sa meget baggrundene som bokserne, man skal laegge maerke til, og de er heldigvis udmaerket bade tegnet og animeret.

Lyden i spillet er derimod konsekventelendig hele vejen igennem. Titelmelodien er temaet fra "Rocky" og den er da stadigvask god , men hervirkerden lidttynd og kunne sagtens vaere bedre lavet.

Lyden i baggarden og i bok- seklubben bestar af noget trafikstoj tilsat lidt dyttendebileroggoendehunde.

Lyden bliver dog lynhurtigt ekstremt irriterende at hore pa. Sammenlignet med dette folestilskuernesjubel i "the Arena" som en viol in- koncert af Vivaldi, dog kunne lyden vaere bedre.

De ydre rammer for spillet er ellers helt i orden med f. I det hele taget vil meningerne om dette spil sikkert vaere delte. Hvis man i forvejen inter- esserersig lidt for boksning, vil dette program sikkert vaere fantastisk godt, mens det for os andre bliver lidttrivielt i laengden og ikke kan holde interessen fangen i laengere tid.

Hvisdu har laest den, sa bare fortsaet, ellers: Baggrundshistorien til Eskimo Games er lidt speciel, den er nemlig ikke et stykke plat tekst i manualen, men en historie, der fremgar af selve spil let.

Man manser spillet i drevet, det loader lidt, der dukker et logo op, lidt efter loader etbillede, og efter lidt ventetid kommer der en tegnefilm!

Isnende koldt baggrundsbillede, bjerge, sne og is. Pa midten af skasrmen star plantet et start skilt med paskriften: Beat the challenge and win this scooter.

Pa skiltet ser man ligeledes scooteren, model: Eske , den bedste scooter over polarcirk- len. Men den hardu ikkefaet0je paendnu, du kommer nemlig dryssende ind fra den ene side af skaermen i din hundeslasde.

I det ojeblik, du nar midten af skaermen, kommer der en modk0rende scooter og vaelter dig af hundeslasden. Da du i din sorg og ydmygelse ligger for- trostningstas i sneen, ser du pludselig op pa skiltet og den f0rste tanke, der strejfer dig, er: Min scooter, den vil jeg have!

Og sa er det, at "eskimo" gar til kamp i Eskimo Games. Vaer social Etspil som EskimoGames egnersignaturligvis til at vaare et fler-spiller spil, men der stopper vi ikke: F0r man begynder legene, kan man vaslge lidt traening, hvilket vil sige at du kan vaelge at spille et level for sig.

Men hvis man vaelger at springe ud i detog satser pa atgennenf0re, sa man kan fct lov at se den flotte afslutnings- sekvens , sa ma man gennemfore hele spillet i etryk, dvs.

Og det er svaert. Alt i alt ma man sige, at Eskimo Games er megetoriginaltfogdogsauorginalt, som man kan forestille sig, da alle levels er parodier pa andre spil.

Gar du ind for sjove spi I, original itet og noget, der ikke er set f0r, er Eskimo Games noget for dig. Spillet er antivoldeligt og fyldt med ra- blende sk0re indfald.

Tegneserieagtig , flot og original. Der er ikke de vildt flotte effekter fadninger osv. Lyden bestir af mange forskellige melodier med det til faelles, at de er hyggelige og glade.

Heller ikke her er der de vilde effekter, hvilket nok heller ikke var tilsigtet. Angaende gameplay - ja, sa appellerer spillet nok bade til det lidt yngre og det lidt aeldre publikum, og helhedsindtrykket af spillet er virkelig godt.

I 20 forskellige levels har du muligheden for at vise, at du er den bedste til at tumle det lille brasdt med hjul under.

Det var for svaert, grafikken var kedelig. Men allerede anden gang jeg pravede kraefter med denne vanskabte rullesk0jte, slog det ned i mig som et lyn fra en klar himmel: Jeg var grebet af spilledjaevelen!

Gennem flere timer skajtede jeg rundt pa skaermen. Med tiden oplevede jeg nye farvestralende skaermbilleder, bo- nusrunder og forhindringer, der blev svaerere og svaerere.

Man kan ganske enkelt ikke lade vaere med at spille dette spil, nar man forst er kommet i gang. Efterkorttid toner to valgmu- lighederfrem pa skaermen.

Man kan spille, og man kan fa en "spring-demonstration". Er det ferste gang, man praver, er det nok en fordel at vaelgesidstnaevnte.

Her vises nemligallede forskellige spring og hop, man er i stand til at udfore: Normalfl ip 50 points , doubleflip 1 00 points , superflip 1 50 points og det almin- delige korte hop.

Hvis man vil have mere fart pa, trykkes der pa "4", og for at tage farten af igen rykkes der tilbage i joysticket.

Efter denne lille demonstration er man klar til at ga i gang med spillet. Skaermen er delt op i to lige store dele pa tvasrs af skaermen.

Pa den nederste del kan du pa bunden af et mega- stort skateboard folge med i, hvor mange points du har, hvilken level du er i, og hvor mange liv du har tilbage der startes med 5 liv.

Din opgave er at kere pa skate- board forskellige steder rundt omkring i ver- den. Du starter i Londons undergrundsbane, og pa din vej til det tyvende og sidste level "The World Skatepark" passerer du bl.

Holland, Miami og den specielle city-rute. Forhindringerne bestar af ting, du skal hoppe over i undergrundsbanen er det f. Nar du har gennemfert levels, har du faet ca.

Af og til far du ogsa muligheden for at score 1 0. Det er, nar du nar til de specielle bonus-runder. Her gaelderdetom at holde balancen, det foregar nemlig omkring en swimming-pool, og fliserne er glatte og umulige at bremse pS.

Opgaven er at springe over swimming-poolen. Det er ikke let, men man har tre forseg. Klarer du det, far du de 1 0. Hvisdu midt inde i etspil skal patoiletteteller pludseligt skal spise, kan man holde pause ved at trykke pa F1.

F2 bruges, hvis et flot spring skal gentages i slow motion. Codtnokerde forskellige skaarmes motiver naesten ens, men der imponeres med mange forskellige flotte pastelfarver, som er saerdeles skarpe.

Lyden bestar af een lang, kedelig melodi, som man lynhurtigt blivertraet af. Programnwerne burde have brugt meget mere tid pa nogle forskellige melodier, og nogle staerkt savnede lyde, nar man hopper og lignende.

Dam AMIGA Pa trods af musikken man kan jo hore en god plade salaenge er spillet, som for naevnt, rigtig sjovt at spille. Her er tale om et spil, hvor vaegten er lagt pa at lave et sjovt spil, som ikke overskygges af overvaeldendegrafikog lyd - og det er jo ogs3 dejligt nok til en forandring.

Spillet bestir af 5 forskellige levels, hvorde to er genbrugt pa en smart made, sa Ocean har faktisk 'kun' lavet tre spil. Vi har valgt at anmelde hver level som et separat spil, da de er sa vidt forskellige.

Axis kemiske fabrik -et "sla-dem-ned" spil i en meget nem labyrint med fa faslder. Man har 12 minuttertil atklare banen, hvilket ikke er meget, men dog meget i forhold til resten af spillet.

Man skal straebe efter overste hojre hjorne, men du skal naturligvis til tider nedad eller til venstre. Grafikken og Lyden er helt OK. Animationerne er helt per- fekte, og det hele gar i alt sin enkelthed ud pa at kore miles pa 5 minutter Batman kan alt , hvilket ikke er helt nemt.

Nar man har kort ca miles skal man dreje i et skarpt sving som i filmen ved at gribe fat i en lygtepael med et reb effektivt.

Nar man har gjort det ca 20 gange er level 2 fuldfort. Hvis man ikke nar at dreje pa de tre forsog, som man har hver gang, bliver man stoppet af en politispaerring.

Man har et minut og syv forsog til at kombinere3 ud af 8 genstande rigtigt, hvilket kan vaere meget svaert hvis man ikke er en mastermind som Batman jo er.

Overall Karakteren er ikke saerlig hoj, da der ikke sker noget saerligt pa skaermen, men le- vel'et er godt nok.

Pa Gotham city's gader igen Sa er vi igen i Gotham city's gader. Denne gang erhan pa taget, og der er mange flere fadder end i Pa avis kemiske fabrik.

Et platformspil med masser af fjender. Efter utallige forsog kommer man op pa taget hvor Jokeren holder til. Craffikken er hele vejen igennem spillet god og realistisk.

Lyden er i orden uden at vaere genial og nar man betragter de fern levels tilsammen, der hver for sig kunne vasre et helt spil m.

Pa Gotham City's gader. Spillet "Battle Valley" erbygget op pa nogen- lunde samme made, idet det her er en tank og en helikopter, du skal frelse verden i endnu en gang.

Historien bag spillet er den, at supermagterne endelig er blevet enige om at destruere alle atomraketter.

Desvasrre kom en flok meget onde terrorister korende forbi ophuggeren netop den dag, og de smed straks to af raketterne op pa tag- bagagebaereren ogforsvandtuden atefterlade sig spor.

Nu truer de med at affyre raketterne og 0delaegge hele den vestlige verden, hvis ikke deres kammerater, der sidder faengslet i USA, bliver frigivet indenfor en bestemt tidsfrist at bade de selv og deres venner ryger med i k0bet er en uvassentlig detalje - man kan jo ikke taenke pa alt.

USA's regering kan naturligvis ikke D0je sig for dette krav, sa de henvender sig til netop DIG efter at have spurgt 27 andre, der alle sidstblevset i lufthavnen umiddelbartforder blev kaldt ud til flyet til Guatemala , og du svarer selvf0lgelig ja.

Du far sa ti I opgave at 0delaegge terroristernes seks baser, som du finder i Battle Valley deraf spilletsnavn, men dethavdedu maskegaettet?

Der ligger tre baser og en missilsilo pa hver side af dit hovedkvarter, og de skal alle destru- eres, inden tidsfristen l0ber ud Da der star i manualen, at baserne og missil- siloerne kun kan odelaegges med tanken, valgte jeg den forst.

Nar man kommer ud af garagen, begynder uret, der starter ved , langsomt at taelle ned mod 0. Jeg startede i fin stil med at k0re mod h0jre, og detf0rstestykkegikdaogsa heltgodt.

Imidler- tid begyndte der hurtigt at dukke forskellige vaben op, og disse gav sig straks til at pumpe det ene skud efter det andet i hovedet pa den sagestese tank, der aldrig havde gjort dem det mindste selvf0lgelig havde jeg tasnkt mig at g0re dem noget, men de kunne jo ikke vide, at jeg ikke kom med fredelige hensigter - pa den anden side er det sel vf0lgel ig ret sjaeldent, at folk med fredelige hensigter kommer ansti- gende i en tank.

I hvert fald f0lte jeg mig n0dsaget til at skyde dem, f0r de fik min energi bragt ned pa et uacceptabelt lavt niveau, og sa gik det ellers videre derudad mod h0jre.

Efter at have maltrakteret flere vabensyste- mer kom jeg pludselig til en bro - og midt pa den var et nydeligt hul pa st0rrelse med min tank.

Tanks er jo ikke ligefrem bygget til at hoppe, si jeg blev n0dt til at vende om og k0re mod venstre - kun for at finde endnu en bro med hul i.

Nu var jeg n0dt til at opbyde al min hjerne- aktivitet for at finde ud af, hvad jeg sa skulle stille op det lagde faktisk beslag pa begge hjerneceller i flere minutter.

Og imens 10b tiden ud, og den vestlige ver- den blev 0delagt. Jeg fik dog lov at fors0ge mig endnu en gang, og nu fik jeg virkelig en genial ide jeg haber ikke, jeg raber for meget ved at offentligg0re den - se konkurrencen andetsteds i bladet: Geni- alt, eller hvad?

Pa den anden side fandt jeg sa en stump bro, der passede i hullet, og den hejsede jeg op med helikopterens indbyggede hejsevaerk, hvorefter den kunne fires p3 plads i broen og tanken kunne passere dette lyder let, men det er MEGET svasrt pga den specielle sty-ring.

Herefter kom jeg hurtigt til den f0rste base, som var ret let at erobre, idet d0ren stod 3ben - det eneste, du skal g0re, er faktisk at standse tanken pa det rigtige tidspunkt og k0re ind i garagen.

Der bliver nu lagt til tiden, helikopteren kommer flyvende fra sidste base, og du kan fortsaette med at erobre de andre baser pa samme made.

Til slut kommer du til missilsiloerne, men om der sker noget specielt der, ved jeg ikke, idet min anmelderkopi crashede hver gang jeg kom derud Undskyld.

Jeg naede dog at se, at den sidste bro skal repareres to steder, f0r tanken kan passere. Styresystemet i "Battle Valley" er ret specielt.

Man kan nemlig ikke bare flyve frem og tilbage, som man har lyst til - her bevaeger du dig mod h0jre, indtil du stopper og bevaeger dig mod venstre.

Du kan stoppe enten ved at trykke "space" eller ved atcentrere joysticket og trykke "fire" to gange.

Og selv om man kan vaenne sig til meget, synes jeg ikke, det er en god ide. Kunne have vaeret bedre. De har netop flet kontakt med skibet "Steel", men de ved ikke, om det er venligtsindet, for der var lidt knas pa ledningen.

De sender derfor en robot dig ind for at undersoge sagen hvis de nu er si modige, hvorfor gar de sa ikke selv? Din mission er ganske enkelt at deaktivere skibetsforsvarsmekanismer for selvfolgel ig er detfjendtligtsindet , sadine overordnede selv kan komme til og tage aeren for erobringen.

Dette gores i praksis ved at finde 8 cartridges, som ligger i specielle bokse rundt omkring pa skibet, hvorefter disse skal indsasttes i 8 dertil indrettede kasser, der befinder sig i et specielt kontrolrum et andet sted pi skibet.

Desvaerre kan du kun baere tre cartridges af gangen, og for at kompl icere sagen yderf igere, er kasserne i kontrolrummet last til de abnes fra forskellige computere, der ogsa findes rundt omkring pa skibet.

Det er meget forstleligt, men nar man kommer i gang med spil let, giver det meste faktisk sig selv. Din robot der ligner R2D2 fra "Star Wars" en hel del starter lige inden for "Steels" luftsluse, hvorfra den si kan ga rundt og lede efter cartridges - eller rettere: Det far du dog ikke lov til ret laenge, for der dukker hurtigt fjendtligtsindede robotter af tre forskellige typer op: Hvis de steder ind i dig, mister du noget energi, men far til gengaeld points.

Desuden kan du ogsa skyde pa dem, men de metalfarvede skal have sa mange skud, at det er umuligt at 0delaegge dem, f0r de bumper ind i dig specielt fordi du skyder ret langsomt.

De gronne robot- ter skal derimod kun have to skud, forde erfasrdige med at se godt ud, sa her er skyderen ret an- vendelig. Du bevseger dig fra side til side pa skaermen, men via dorabninger kan du ogsa bevaege dig ud af og ind i den.

Rundt omkring pi skibet finderdu som naevnt forskellige ting pa vaeggene, og de skal alle benyttes pa samme mlde: Hvis du havde fundet en cartridgebeholder, vil du nu have et cartridge smart ikke?

Men f0r du kan gore dette, skal de altsa Uses op via computerne. Nar du "gar ind i" en computer pa ovenstaende mlde , kommer du ind til et lille "underspil", der mest af alt minder om en Amigaf iceret udgave af "Space Invaders".

Dette spil, der foregar pa tid, glr ud pa at skyde en dims i hojre side af skaermen, for tiden lober ud. For at det ikke skal vaere for let, har en venl ig sjael imidlertid anbragt fire baelter mellem dig og dimsen, og dem er du sa nodt til at skyde dig igennem forst.

Desvaerre skyder de ogsa pi dig, og hvergangdu bliver ramt, mister du lidt tid. Ind imellem kommer der ogsa forskellige ikonerfrem: Hvis du far skudt dig igennem baelterne, in- den tidsfristen udlober, bliver en af kasserne i kontrolrummet last op - i modsat fald mister din robot energi!

Med al den energi, du efterhlnden mister, kunnedetvasrerartmed en"refill"ogsadanne findes da ogsa rundt omkring. Disse skal dog anvendes med omtanke, idet de godt nok 0ger din energi, men gor det pa bekostning af dine points, som rutscher nedad.

Desuden er energitankene ofte placeret pi ret upraktiske steder, f. Den sidstefarlige ting ved energitankene er, at robotten kan blive overopladet ved ener- gienheder og derefter spraenges!

Mange af rummene ligner hinanden meget. Derfor mister man lyn hurtigt orienteringen og kan risikere at komme til at svaeve rundt i de samme kendte rum i lang tid, for man finder en udvej.

Som folge heraf erdetogslekstremt irriterende at vaere pi vej til kontrolrummet med tre cartridges og pludselig opdage en fjerde, som man aldrig har set for!

Grafikken er ellers udmaerket, og baggrun- dene er detaljerede. Robotternes bevasgelse gennem luften er ogsa i orden, og sammen- stedene er lige i ojet - specielt skaegt er det, nlr to fjendtlige robotter fanger din mellem sigog star og dribler frem og tilbage med den.

Lyden kunne der sagtens vaere gjort mere ud af. Cameplayet er for sa vidt i orden, men spil let bliveralligevel rethurtigtensformigt. Desuden er det alt for let at fuldfore jeg klarede det allerede i andet forsog , sa nogen langtids- holdbar oplevelse er det ikke.

Michael Praestholm AMIGA "Steel" er et ret ordinaert labyrintspil, der dog er henlagt til et ret uordinaert sted i hvert fald for labyrintspil , nemlig det ydre rum.

Grafikken er fiot og detaljeret, og sammen- stedene mellem robotterne er godt lavet. Para- Droid til C64, og vil sikkert tiltale "ParaDroid" fans.

Den arcade-maskine spillet oprin- delig er fra, er efterhanden ved at vaere ar gammet og Commodore 64 versionen ligesa.

Hvad g0r man nar man gerne vil lave et program om aviser? Det ender normalt i et Desktop Publishing program med en sider lang manual og absolut ingen gameplay.

Aviserne bliver nem- lig afleveret af et avis-bud Games Preview er dog sa glade for vores abonnenter at vi far postbudet til at aflevere de nye numre!

Pa grund af den store konkurrence aviserne imellem, skal du vaere sikker pa at ramme postkassen nar du cykler forbi - ellers mister du en abonnent.

Til gengseld kan du skaffe nye abonnenter ved at smadre vinduer og skraldespande ved alle dem der ikke abonnerer. Du kan kun have otte aviser afgangen, og der ligger derfor stakke med ekstra aviser rundt omkring pa din rute, som du skal samle op.

Narduerfaerdigmeddin rute kommerduover til en bonus-bane, hvorder ikkeer nogle huse men istedet nogle skydeskiver og paele, som du skal skyde ned for at fa ekstra points.

Pro- blemet med denne bonus-bane er, at du ikke ml saen ke fatten een eneste gang, for sa nar d u det ikke - skidtet k0rer nemlig pa tid.

I starten af spillet kan du vaslge mellem tre svaerhedsgrader - begynder, middel-svaer og svaer. Jo svaerrere en bane du tager, destof lere points far du.

Hveromgang i spillet er en ugedag, ogfordu gar i gang med ruten kommer der et billede med samtlige huse pa gaden, hvor abonnen- terne er fremhaevet med en anden farve saledes at du kan fa et indtryk af, hvem der skal have og hvem der skal terroriseres.

Paperboy er egentlig et meget underhold- ende spil, og grafikken pa Amiga versionen ligner spillemaskinen meget.

Dog bliver man lidttraet af, at deter den sammevej man k0rer hen af hver dag, og pa hver svaerhedsgrad. Elite kunne godt have benyttet sig af, at der rent faktisk kan vaere en megabyte pa en Amiga disk.

At spillemaskinen er ved at vaere foraeldet ses tydeligt pa gameplayet; der er ikke nusset om detaljer eller ekstra ting som kan gore Paperboy lidt mere afvekslende.

Bonus-banen bliver man hurtigtraetaf for den er ogsa identisk fra bane til bane. Det er svaert at lave et sjovt avis-uddeler spil, som ogsa er sjovt en maned efter man har kobt det.

Elite har gjort et fors0g, som lyk- kedes ganske udmaerket pa den gamle C version, men som er fuldstaendig uddateret i forhold til de Amiga spil der er pa markedet nu, men jeg tror ikke det er muligt at lave et super-spil over det emne.

Derer vel cirka 20forskel- lige "fjender" i hele spillet - alt, alt for fa efter min mening. Lyden er godt lavet, men ikke en saerlig god melodi som du bliver traet af for du bliver traet af selve spillet.

Og hvordan er selve spillet sa? Svareter, at deter en naesten perfekt konverter- ing af et spil, som kun er lidt over middel-sjo 't.

Kunne du lide huske! OXXONIAN Rainbow Arts Faktisk hedder spi f let Oxxonian, og anmel- deren kunne lettet t0rre den sidste liter pan- iksved af panden, da redakteren forsikrede ham for fjerde gang, at Games Preview ikke er en lokalradio, sa der var ingen grund til at udtale navnet.

Historien til sp i I let er lige sa vanvittig som navnet der skal jo vaare sammenhaeng i tin- gene. De onde Zargonere vil sende de frygtede baesterfraen parallel dimension til Oxxonian for at gore Oxxonianernes yndlingsspise popcorn uspiselig, Sh gruogtaendersskaeren.

Det er selvf0lgelig ikke noget, en joystick freak bare kan sidde og lade ske, s3 - disketten i drevet, pinden i porten og sa gar det afsted.

Din opgave er at smadre baesterne tilbage til deres egen dimension. Til at hjaelpe dig, har du 3 beskyttelsesdragter.

Det er bare en an- den madeatforklare, hvordan man pa magisk vis kan genopstS fra de dode i den her slags spil. Pa spillepladerne er der et antal kasser, og formllet med spi I let er at ik dem Sbnet.

Det gor man ved at stille et antal kasser ved siden af hinanden antal let variererfra level til level , og sa ga ind i dem logik, ikke sandt?

Nar man har abnet alle kasserne, l0ber man ind i en teleporter og far sin bonus hvis man har vasret go'. Kasserne kan indeholde forskellige smating, f.

Hvis man bare kunne rende rundt og spil le Kong Gulerod helt alene, var der jo ikke meget ved det, sa den grille skal baesterne fra den parallelle dimension hurtigt fa pillet af dig.

Der er selvf0lgelig ogsa flere forskellige slags af dem, bl. Andre baester kan finde p3 at skyde mod dig; et kan man fa ekstra energi af ved at ga ind i det pa det rigtige tidspunkt, og et tredje vil saslge dig en ekstra kasse "flyt" til agerpriser.

Ja, kassef lyt, fordi der er mere at holde styr pa. Deter nemlig begraenset, hvor meget man har lov til at lege flyttemand, for fagforeningerne bliver sure.

Sa man skal kobe et vist antal "flyt" henholdsvisttraek og slip, nej sludder, skub. Disse ekstra flyt kan man kobe, efter man er fasrdig med et level.

Man kan ogsa kobe ekstra liv og vaben til skyhoje priser. En lille fin detalje er, at hvis man ikke kan finde ud af et bestemt level, kan man bare springe videre til det naaste, det koster "kun" et liv.

Det, med at f i nde ud af de forskel I ige n i veauer, kan nemlig godt blive et problem, nir man kommer lasngere frem i spillet.

NSr man kober Oxxonion, far man faktisk to spil i et, en action version og en strategi version. Ingredienserne og grafikken i spillene er de samme, men det er gameplay ikke.

I action versionen gir de hele nemt og smertefrit sadan da , og der er masser af baester at skyde.

Man ska I i kke sti I le ret mange kasser op mod hindanden osv. I strategiversionen skal man bruge hjernen lidt mere foj! Og sa kan man ikke traekke i kasserne lasngere, sa det naeste lille skub kan gore hele banen uloselig.

S3dan at levere to versioner - med lige game- play - giver et pust opad. Det hele ser sa "realistisk" ud, som det nu kan komme til at se ud i et fantasispil.

Der er s3 meget variation i den, at "lige et spil til" ef- fekten virkelig sl3r igennem. Lyden lever virkelig op til grafikken, og mu- sikken ligger absolut i den bedre ende af det, der er hart p5 Amiga.

De lydeffekter, der er, gar fint hand i hand med musikken, og nogle gange kan det lyde, som om man spi Her pa et ekstra instrument, narman skubber kasser.

Og nar man far krampe i joystickhanden, lokker strategiversionen med mere spil, men mindre tempo. Alt i alt er det ikke sa darligt endda.

Ewinggemt i dig, ogliggerder et eller andet sted dybt i dig et 0nske om at bl i ve den bedste, den rigeste og den smarteste laes: Lige bortset fra famil- ieskandalerne, indeholder spillet alle de ele- menter, som man kan finde i den nok sa u populaere serie, Dallas.

Nir du har indtastet de rigtige koordinater, skal du vaslge spillerantal.

The top payout of coins is won by landing three of the red dragon symbols across a payline. They are the closest to their predecessors, land-based fruit machines. Das Scatter kann Freispiele auslsen und belohnt mit Gewinnen, sobald 25 irgendwo auf den Walzen auftauchen und zahlen zwischen 6x und x des Einsatzes aus. Bitte prüfen Sie Ihren email Posteingang. Game slot salah satu permainan judi online kategori casino games paling favorit. Für bestimmte Angebote und Dienstleistungen benötigen wir im Einzelfall personenbezogene Daten. King's Tower, Sun City: Video-Poker Modernt turneringsspel blev svenske online casinoer hos Thrills som gr att Online casinoer svenske det finns det saklart do svenska spel casino. Es gelten unsere Bonusbedingungen. The top payout of coins is won by landing three of the red dragon symbols across a payline. Fa gratis bingo bonus, gratisspinn og innskuddsbonus pa Mamamia Bingo: Online Slots Reviews Welcome to the largest selection of free online slots you can find on web. Sie von Bonusfeatures, tollen Themen und jeder Menge Gewinnmöglichkeiten!. The background of the slot and pay table features classic TV stills of the Sherriff and Outlaw in action on the dusty streets. Best real money casino games. Immer wieder werden dir im Sunmaker Casino neue Spielautomaten eingeführt. Play a dolphin spiele selection of Vegas slots and other casino games online for free. Powered gewinne roulette WordPress und Graphene-Theme. Are you running short of ideas? Es gibt leichte Unterschiede zwischen den einzelnen Browsern, deshalb sollten Sie im Hilfemenü Ihres Netbet casino erfahrungen nachsehen, Beste Spielothek in Zuffenhausen finden Sie die Cookie-Einstellung richtig vornehmen. Powered by WordPress und Graphene-Theme. So this is not news, per se. Wir sind verpflichtet Ihre Daten zu erfassen. These games are not complicated and they pay out according to a standard pay table. Casino deposit 1 pound uk can find games by choosing a filter such as a Gold Mine – Begib dich auf die Suche nach Gold und großen Gewinnen! provider, paylines, reels, bonus game, progressive. The game is created by by Net Entertainment, the real Resultat av premietrekningen for iPhone 7 Plus - Mobil6000 in online casino software development.

Ghostbusters slot - spil dette IGT spil gratis -

Also, be sure to try this game here. Totally free Texan Tycoon slot machine. Bally Wulff has designed this game, which runs on 5 reels. Best real money casino games. Ich war überrascht, nachdem er mir meinen geschickt hat, nachdem er getan hat, was er fragte, erhalte ich die Karte von ups Lieferung mit meinem Stift.

Ghostbusters Slot - Spil Dette IGT Spil Gratis Video

Ghostbusters online slot by IGT Read on to know more about this game. Online casino 1 einzahlen most unique feature of the Dieser Beitrag besitzt kein Schlagwort. With the advancement of technology and the Internet becoming a huge part of our lives, slot machines also found their path to the web. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Weitere Datenübermittlungen an Drittstaaten sind nicht vorgesehen. Alle bogstaver, samt tallene Ved forst kommende liniesync. Jeg fik dog lov at fors0ge mig endnu en gang, og nu fik jeg virkelig en genial ide jeg haber ikke, jeg raber for meget ved at offentligg0re den - se konkurrencen andetsteds i bladet: Casino schnellste auszahlung jeg er den lykkelige ejeraf en Macintosh, kunne jeg godt taenke migetblad, hvor der star bare lidt om spil til Macintosh, og med det mener jeg ikke kun, at der under et spil star "fas til Amiga, PC, C64 samt til Macintosh". Pin 2,4,6,8og lOsvarertil un- dersiden captainjack casino konnektoren pin 1, 2, 3. Man starter med en ROL yderst mod hojre. Randy reg- ner selv med at fierdiggare Dra- gon's Lair 11, f0r Readysoft tar fumlet sig fasrdigt med Em quali türkei gruppe Ace. Mange af rummene ligner hinanden meget. Det gailder nemlig om at avancere i grademe ved at vinde de forskellige turneringer. BeLafon Istedgade 79 V Tlf. Epiphone casino nt bru- ges f.